אינטרקום.png

מערכות אינטרקום:

  • תקנת ותחזוקה מערכות אינטרקום שמע - וידאו.

  • התקנה ותחזוקה מערכות אינטרקום מחסה נכים.

  • התקנה ותחזוקה מערכות אינטרקום - טלפון כבאים לפי ת"י 1220 חלק 3 / 11.

מערכות איטרקום

 

בס"ד

לוגו ISO.jpg
לוגו 1220-11.png

 מס' היתר 108106          מס' הסמכה 108111