גילוי פריצה.png

מערכות גילוי פריצה

מערכות גילוי פריצה:

  • התקנת ותחזוקה מערכות גילוי פריצה לפי ת"י 1337 ולפי דרישות חברות הביטוח.

מוצרים:

  • מערכות גילוי פריצה מתוצרת:  Pima

  • מצברים:

 

בס"ד

לוגו ISO.jpg
לוגו 1220-11.png

 מס' היתר 108106          מס' הסמכה 108111