מערכות גילוי פריצה

_edited_edited_edited.jpg

 

      מערכות גילוי פריצה                                                                                               

  • התקנת ותחזוקה מערכות גילוי פריצה לפי ת"י 1337 ולפי דרישות חברות הביטוח.

  • התקנת ותחזוקה מערכות גילוי פריצה לפי דרישות חברות הביטוח.

      מוצרים                                                                                                                  

  • מערכות גילוי פריצה מתוצרת:       פימא

  • חנות מוצרים:

                                                                                                                                                                                  

PIMA.png
 

 Mobile:       +972 54 7567962    :נייד        

Tel:         +972 4 8731669    :טל

 Fax:    +972 153 4 8731669  :פקס

E-mail:           oleg@olit.co.il         :דוא"ל 

חיים  75 , קרית ביאליק , 2700126

whatsapp_edited_edited.png
לוגו 1.jpg
לוגו ISO.jpg
לוגו 1220-11_edited.png
whatsapp_edited_edited.png

OLIT

Communication Systems

אול-איט

מערכות תקשורת 

בס"ד

_edited.png