מערכות כריזה

שירות והתקנה :

  • התקנה ותחזוקה ומכירה של מערכות כריזת חירום ומוסיקת רקע לפי ת"י 1220 חלק 3 / 11 ולפי מפרט משטרת ישראל  160 / 160.1

מוצרים:

  • מערכות כריזה מתוצרת:  Mtech, Paso, Show, Interm, Demax

  • מצברים:

 

OLIT

Communication Systems

אול-איט

מערכות תקשורת 

whatsapp_edited_edited.png

בס"ד

לוגו 1_edited.png

 Mobile:       +972 54 7567962    :נייד        

Tel:         +972 4 8731669    :טל

 Fax:    +972 153 4 8731669  :פקס

E-mail:           oleg@olit.co.il         :דוא"ל 

חיים  75 , קרית ביאליק , 2700126

whatsapp_edited_edited.png
לוגו 1.jpg

   מס' היתר 108106   מס' הסמכה 108111