מערכות כריזה

שירות והתקנה :

  • התקנה ותחזוקה ומכירה של מערכות כריזת חירום ומוסיקת רקע לפי ת"י 1220 חלק 3 / 11 ולפי מפרט משטרת ישראל  160 / 160.1

מוצרים:

  • מערכות כריזה מתוצרת:  Mtech, Paso, Show, Interm, Demax

  • מצברים:

 

בס"ד

לוגו ISO.jpg
לוגו 1220-11.png

 מס' היתר 108106          מס' הסמכה 108111